• Home
  • Spike / Vector Origin Assay Kit (120 rxns)

Spike / Vector Origin Assay Kit (120 rxns)

$2,231.55
SKU: 100034

ABOUT THIS PRODUCT:

Spike / Vector Origin Assay Kit includes:

  1. RT-qPCR Master Kit (120 rxns)
  2. Spike / Vector Origin Multiplex Assay (200 rxns)
  3. Spike / Vector Origin Positive Control (50 rxns)